Bảng giá Canva

Hoàn toàn phù hợp cho mọi đối tượng
Gói Pro Dành cho cá nhân
VNĐ 1,560,000 năm
Cho tối đa 1 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
/san-pham/nang-cap-canva-pro-ca-nhan-chinh-hang-1-nam-1-user/

Nhóm của bạn có bao nhiêu người?

Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 6,600,000 năm
Cho tối đa 5 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 13,200,000 năm
Cho tối đa 10 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 14,520,000 năm
Cho tối đa 11 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 15,840,000 năm
Cho tối đa 12 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 19,800,000 năm
Cho tối đa 15 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 66,000,000 năm
Cho tối đa 25 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Gói Pro Dành cho nhóm
VNĐ 80.520.000 năm
Cho tối đa 50 người
Trình biên tập kéo-thả để dễ dàng tùy chỉnh
Nhiều loại thiết kế (bài đăng mạng xã hội, bài thuyết trình, thư, v.v.)
Truy cập không giới hạn kho mẫu cao cấp và hơn 100 triệu ảnh, video, âm thanh, đồ họa stock cao cấp và nhiều nội dung khác
Thiết lập bộ nhận diện thương hiệu thông qua logo, màu sắc và phông chữ với tối đa 100 Bộ thương hiệu
Mời người khác thiết kế và hợp tác
Đổi cỡ thiết kế không giới hạn với Đổi cỡ Magic
Xóa nền ảnh và video chỉ với một nhấp
Tự động khớp đoạn video với nhạc nền bằng Đồng nhịp
Nhiều công cụ thiết kế dùng sức mạnh AI khác^ (Xóa Magic, Soạn thảo Magic™, Đồng nhịp, v.v.)
Hàng loạt sản phẩm in được để bạn thiết kế và nhận hàng tại nhà
Lên lịch đăng nội dung trên 8 nền tảng mạng xã hội
Lưu trữ đám mây (1 TB)
Hỗ trợ khách hàng 24/7
/san-pham/tai-khoan-canva-pro-cho-doanh-nghiep-chinh-hang-1-nam/

So sánh các gói

PRO

Enterprise

Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa
miễn phí
✔️ ✔️
Thư viện hình ảnh cao cấp ✔️ ✔️
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh ✔️ ✔️
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp ✔️ ✔️
Ứng dụng Canva để thiết kế khi đang di chuyển ✔️ ✔️
Thay đổi kích thước thiết kế chỉ với một lần nhấp ✔️ ✔️
Xóa nền ảnh chỉ với một lần nhấp ✔️ ✔️
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn ✔️ ✔️
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống ✔️ ✔️
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4 ✔️ ✔️
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng ✔️ ✔️

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

logo-canva

Đăng ký mua Canva Pro, bạn vui lòng cung cấp 1 số thông tin dưới đây tới Repu & Canva nhé

Tại sao nên mua Canva chính hãng qua
Canva Việt Nam & Repu Digital?

Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo pháp luật Việt Nam

Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo pháp luật Việt Nam

Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt

Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt

Hỗ trợ qua Email, Chat (Zalo, FB Messenger,...)

Hỗ trợ qua Email, Chat (Zalo, FB Messenger,...)

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing

Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing

Thời gian làm việc cùng múi giờ

Thời gian làm việc cùng múi giờ

Câu hỏi
thường gặp

Tôi có thể sử dụng Canva miễn phí không?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Tôi có thể sử dụng Canva Pro với tư cách cá nhân không?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Sự khác biệt giữa Canva Pro và Canva for Enterprise là gì?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Tôi có thể mời các thành viên trong nhóm trong thời gian dùng thử không?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

Hóa đơn và thuế phí

Có. Canva luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên Canva Pro hoặc Canva for Enterprise để có quyền truy cập vào các công cụ và nội dung cao cấp.

logo-canva

Đăng ký mua Canva Pro, bạn vui lòng cung cấp 1 số thông tin dưới đây tới Repu & Canva nhé

Khách hàng đã sử dụng Canva

Khách hàng của Canva trên thế giới

Khách hàng của Canva tại Việt Nam

logo-canva

Đăng ký mua Canva Pro, bạn vui lòng cung cấp 1 số thông tin dưới đây tới Repu & Canva nhé